Reservkraft och el

Stora industrier, matbutiker, sjukhus, med mera, har ofta reservkraftaggregat som kan leverera el vid till exempel ett strömavbrott. För att detta ska vara möjligt behöver aggregatet vara anslutet till en dieseltank, och då helst en som är enkel att installera och hantera. Om du är i behov av en tanklösning till ett kraftaggregat så kan du läsa mer om våra produkter här nedanför. Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

Tankar och cisterner för reservkraft och el