Skogsentreprenad

PEFC är ett internationellt certifieringssystem för skogsindustrin. Ett av kraven som ställs är att din dieseltank är ADR-certifierad. Har du en ADR-typgodkänd tank i dagsläget, eller transporterar du tanken enligt undantagsregeln för ADR? Detta spelar stor roll när du ska välja tanklösning.

Oavsett inriktning har vi produkter framtagna för att kunna hjälpa dig i din verksamhet. Våra bränsletankar är säkra, lättransporterade och enkla att hantera. Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig i ditt skogsentreprenadarbete!

Tankar för skogsentreprenad