Vi vill gärna hjälpa dig som kund redan i ett tidigt skede av arbetsprocessen. Det kan handla om allt från hantering av bygglov och andra tillstånd till förberedelse av skyltar.

MPP kan bland annat assistera med följande:

  • – Ansökan om bygglov, uppställningstillstånd (brandfarlig vara) och miljöanmälan
  • – Explosionsriskbedömning för tankstationer/drivmedelsanläggningar
  • – Skyltning och foliering/stripning (ljus- och prisskyltar, foliering/stripning med till exempel företagsnamn och logotyper)
  • – Projektledning (totalentreprenad)