Vi har fått certifikat för ISO certifiering.

Ett utdrag ur verksamhetspolicyn som lyder ”Vi ska höja kvalitén i försäljnings- och produktionsprocessen och ha god kompetens hos våra medarbetare, erbjuda våra kunder produkter med
hög teknisk kvalitet, samt tillgodose våra kunders krav och förväntningar på produkter, leveranstider och service”

Om ni har frågor eller förbättringsförslag så är det välkommet.