MPP utvecklar en ny serie Stationära Cisterner för diesel.

MPP utvecklar en ny serie Stationära Cisterner för diesel. Dessa cisterner är uppbyggda med modulsystem på en solid ram med containerfästen. Här kan man välja ett litet eller stort pumpskåp samt med eller utan väderskyddad pumpplattform.