Publik tankstation, 10-60 m³

Drivmedelsanläggning PS Karlskrona Publik tankstation Ostkusten Energi Publik tankstation Colabitoil

Flexibla tankstationer som sparar både tid och pengar

Bor du på en plats i behov av en lokal publik tankstation? Jobbar du inom bygg- eller logistikbranschen och behöver snabb tillgång till olika bränsletyper? MPP levererar kompletta, miljövänliga och flexibla publika tankstationer. Dessa går att anpassa efter specifika krav och önskemål, och erbjuda en samlad hantering av olika bränslen, spolarvätska och AdBlue. Därmed kan du ha din egen, kompletta tankstation nära dina fordon, och slipper åka onödiga sträckor för att tanka dem. Dessutom får du en bra överblick och kontroll över din fordonsdata och bränsleförbrukning. Eftersom bränslet kommer i bulkleveranser direkt från bränsleleverantören kan du även få ner dina bränslekostnader. MPP:s publika tankstation levereras som en komplett installation, och kan med enkelhet placeras på till exempel en byggarbetsplats, buss- eller lastbilscentral eller ute på landsbygden. Den är även flyttbar, och kan därmed följa med din verksamhet till annan plats eller ort.

Tankstationens utrustning och volym kan anpassas efter dina behov

Alla MPP:s tankstationer har en bredd på 2.3 meter och en maxhöjd på 3 meter. Längden kan dock anpassas från 10 till 14 meter, och volymalternativen vi erbjuder ligger på 10, 20, 30, 40, 50 eller 60 m³. Standardkonfigurationen består av en skyddad, dubbelmantlad s-cistern, med tolv års besiktningsintervall. Såväl ytter- som innertank är av stål, och såväl innertankens golv som den nedersta tredjedelen av dess väggar, är korrosionsmålade. Tank-i-tank-konstruktionen förhindrar utsläpp om innertanken skulle läcka, då det yttre skalet kan rymma hela 110% av innertankens volym. Tanken blästras utvändigt och ytbehandlas enligt korrosionsklass C3 medium och målas med kundens önskade kulör och motiv (enligt RAL-standard). Standardkonfigurationen har även ett servicerum där alla rör och anslutningar är väl skyddade. Servicerummet har en kraftig dörr med trepunktslås för att förhindra inbrott. Tankstationen kan i hög grad specialanpassas genom olika tillval:

  • Större servicerum på 1500 mm (900 mm är standard)
  • Liten väderskyddad pumpplattform på 1000 mm
  • Stor pumpplattform på 2000 mm, med anpassad placering av pump, terminalplats och ergonomisk, väderskyddad ståplats.
  • Fackindelning, exempelvis 50/50 eller 30/70, för att dela upp två olika sorters diesel eller diesel och bensin
  • Olika nivåer av elinstallationer
  • Frost- och väderskyddade AdBlue-installationer i servicerummet, med matning via slangvinda. Allt är åtkomligt via den vägginfällda AdBlue-panelen.

Även mackpumparna och terminalerna går att anpassa efter ditt önskemål. Vi kan erbjuda såväl enkla pumppaket med mekaniska analoga flödesmätare till större, skalskyddade mackpumpar med dubbla handtag för tankning från bägge sidor. Tankstationerna kan levereras med terminaler som tar emot till exempel taggar, koder, bankkort och företagskort. Terminalerna meddelar larmmottagare vid problem, och erbjuder automatisk fakturering.

Spilluppsamling förhindrar miljöföroreningar

Tankstationerna kan rymma en mängd olika vätskor: HVO, RME, bensin, diesel, miljödiesel, AdBlue och spolarvätska, till exempel. Vätskorna fylls på i servicerummet, som är utrustat med en spilluppsamling som förhindrar att pumpar, anslutningar och andra tillbehör riskerar orsaka föroreningar.

Tankstationerna uppfyller rådande regler och föreskrifter

MPP:s publika tankstationer tillverkas enligt NFS 2018:3 standard*, MSBFS 2018:1 standard**. De uppfyller även kraven för tolv års besiktningsintervall. *Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bränsle inom svenskt vattenskyddsområde **Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner och rörledningar för bränsle

Vi hjälper dig med ansökningar, intyg och tillstånd 

Vi på MPP hjälper dig med stationsuppställningen på din mark; från ansökan om bygglov till att ta fram klassningsplaner, planskiss samt fasadskiss för kommun och räddningstjänst. Därtill kan vi även hjälpa dig med finansiering via hyrköp, leasing, hyra och serviceavtal med rikstäckande tankservice. Tankstationerna kräver oftast mycket lite service, även om det skiljer sig något mellan olika sorters utrustning, pumpar och terminaler. Vi erbjuder även snabb leverans av reservdelar. Tankkonstruktionen har en garanti på två år och övrig utrustning har ett års materialgaranti. Vi garanterar att våra publika tankstationer är godkända för sina tilltänkta användningsområden. Kunden får alla intyg och godkännanden i samband med leverans.

MPP erbjuder hållbara och säkra helhetslösningar för bränslehantering

Vi är måna om att kunna erbjuda dig en publik tankstation som passar just dina behov. Vi tar därför ett helhetsansvar och hjälper dig med samtliga steg i processen, från första kontakt till färdig leverans. Som kund kan du känna dig trygg med att du får god personlig service och kvalitetsprodukter som är tillverkade med säkerhet och miljöhänsyn i åtanke. Vi på MPP har lång erfarenhet av att tillverka och leverera olika typer av bränsletankar, dieselcisterner, tankstationer/dieselstationer och andra drivmedelsanläggningar.