Stationär dieselcistern, 10-60 m³

En komplett och miljösäker dieselcistern på 10 m³ till 60 m³

Oavsett om du är intresserad av lagring, hantering eller distribution så är vår stationära cisterntank för diesel en mycket smidig lösning. Den kan dessutom volymanpassas efter dina behov, upp till 60 m³ och ner till 10 m³. Den dubbelmantlade tank-i-tank-konstruktionen förhindrar utsläpp om innertanken skulle läcka, då det yttre skalet kan rymma hela 110% av innertankens volym. Golvet, liksom den nedersta tredjedelen av innerväggarna, är korrosionsmålade. Cisterntanken innehåller även ett servicerum med spilluppsamling för att förhindra föroreningar från pumpar, anslutningar och andra tillbehör.

Trygg konstruktion och ergonomisk design

Trepunktslåset, den stora låshuvan och stöldomfångsbyglarna vid servicerummet och gångjärnen förhindrar låset från att brytas upp och dörren från att bändas av. Solitt väderskydd håller pump- och tankutrustningen torr, och tack vare servicerummet och slanggenomföringshålen kan cisternen matas externt utan att obehöriga ges tillgång till dess utrustning. Besiktningsintervall på tolv år. Lyftöglorna och den lyftbara bottnen gör vår dieselcistern lätt att flytta med kran eller gafflar. Formen och de fraktanpassade måtten gör den lätt att frakta och mindre platskrävande än en rund cistern. Extra sug- och returanslutningar gör det enkelt att koppla till externa enheter, och i det integrerade servicerummet finns pump, påfyllning, avluftning, andra anslutningar, m.m. på ett och samma ställe. Härifrån är det enkelt att inspektera, förebygga och åtgärda eventuella fel.

Smidig, säker och stabil

Vår stationära dieselcistern har en rad praktiska egenskaper som förbättrar och förenklar kundens bränslehantering:

  • – 110% invallning
  • – Inga synliga rör eller anslutningar
  • – Överspolning till manteln
  • – Stort miljö-/teknikrum
  • – Inbrottsskydd
  • – Robust konstruktion med kraftig dörr
  • – Dieselcisternen är transportanpassad och lätt att flytta
  • – Vind- och väderskyddad pump och andra anslutningar