Pejlutrustning och nivåmätningsutrustning

Genom att lägga till pejlutrustning och/eller nivåmätningsutrustning till din cistern eller tankstation kan du fjärravläsa nivåerna och även ha en larmanordning som indikerar när det är dags att beställa mer bränsle.

Produkter pejlutrustning och nivåmätningsutrustning