Transport av bränsle

Det finns flera internationella regelverk som reglerar transport av bränsle. Våra portabla bränsletankar är certifierade som IBC-förpackningar (IBC = Intermediate Bulk Container), i överensstämmelse med följande regelverk och rekommendationer:

– UN (FN:s rekommendationer för transport av bränsle)
– ADR (europeiskt regelverk gällande internationell vägtransport av bränsle)
– RID (internationella regler för transport av bränsle på järnväg)
– IMDG (kod för internationell sjötransport av bränsle)

Flera av våra bränsletankar är även konstruerade enligt NFS 2018:3-standard (Naturvårdsverkets föreskrifter för lagring av bränsle inom svenskt vattenskyddsområde).

Produkter för transport av bränsle