Våra serviceavtal syftar till att säkra din drift och underlätta ditt arbete.

Vi på MPP kan bland annat hjälpa dig med följande:

  • – Besiktning och täthetskontroll av mobila dieseltankar (IBC-tankar)
  • – Regelbundna kontroller av bränslecisterner
  • – Pump- och terminalservice