Våra serviceavtal syftar till att säkra din drift och underlätta ditt arbete.

Vi på MPP kan bland annat hjälpa dig med följande:

  • – Besiktning och täthetskontroll av portabla dieseltankar (IBC-tankar)
  • – Regelbundna kontroller av dieselcisterner
  • – Pump- och terminalservice på din tankstation/drivmedelsanläggning