Cube 70 MC

Elektronisk dIeselpump, inbyggd digital flödesmätare, automatisk dieselhandtag, tankningsslang, sugslang, anslutningar. Möjlighet att registrera upptill 120 användare, varie anvädare har antingen varsin pinkod eller en elektronsiknyckel (magnetnyckel). All tankningsdata kan sedan överföras till en PC.
Elektroniskanycklar och PC-mjukvara är extrautrustning.

Varianter Cube 70 MC

  • 230 V 70 L/min 50 användare
  • 230 V 70 L/min 120 användare