Filterenhet Vatten & Smuts (2 st. insatser)

Filterhylsor som absorberar vatten till utloppet. Vattenavskiljarfilter som avskiljer och absorberar det vatten som eventuellt finns i den uppumpade dieseln. Det av vatten tilltäppta filtret ska bytas ut. Detta märker man vid reducerat pumpflöde.

Prestanda

  • Filtreringskapacitet 30 µm.
  • Kapacitet 70 – 150 l/min
  • Drifttryck 3,5 bar
  • Sprängtryck 10 bar

Artikelnummer & Beskrivning

  • 2-06-0060, 70 L/min
  • 2-06-0061, 150 L/min