Flödesmätare Mekanisk

Studerade för en exakt uppmätning av den utmatade mängden (av bränsle och smörjmedel) för privatbruk. Pålitliga, billiga, enkla att installera och kan kalibreras
på plats. Kan även användas med hjälp av tyngdkraften tack vare det låga flödesmotståndet. Modell K33, partiell indikator med 3 siffror (max 999 liter), total 6 siffror.

  • Flöde 20 ÷ 120 l/min
  • Upprepningsbarhet 0,2 %
  • Max arbetstryck 10 bar
  • Noggrannhet +/- 1%

Artikelnummer & Beskrivning

  • 2-06-0010, Passar alla typer av små pumppaket
OBS exempelbild: Bilden visar typen av produkt. Fabrikat och utseende kan variera.